Stagebemiddeling tussen stagiairs en bedrijven

Is uw bedrijf op zoek naar een stagiair of kan u aan enkele studenten een stageplaats bieden? Student Inn Suriname organiseert stagebemiddeling tussen stagiairs en bedrijven. Wij zorgen ervoor dat uw bedrijf een geschikte stagiair toegewezen krijgt die uw team zal komen versterken gedurende enkele maanden. Dit is voor u kosteloos.

Werkwijze

Hoe gaan wij te werk? Als uw bedrijf geïnteresseerd is om zich op te geven als stageplaats, nemen wij contact op met u. Wij komen bij u langs om verdere afspraken te maken en alle praktische informatie te geven. Daarna zoeken wij voor u een naar een geschikte stagiair die bij uw bedrijf aan de slag kan gaan. Uw vacature wordt gepubliceerd op onze website waarna studenten zich hiervoor kandidaat kunnen stellen. We houden bij de selectie ervan rekening met uw wensen en vraag. Als we de geschikte persoon gevonden hebben, brengen wij u in contact met de stagiair. Wij begeleiden zowel de stagiair als uw bedrijf gedurende de opstart van de stage, maar ook voor de gehele stageperiode. Op die manier willen we voor beide partijen een maximaal rendement garanderen, maar vooral een nuttige en leerrijke periode creëren.

Voorwaarden

Er zijn enkele evidente voorwaarden waaraan uw bedrijf moet voldoen voordat wij een internationale student kunnen plaatsen. Vooreerst dient u een nette werkplek ter beschikking te stellen van de student die beschikt over enkele basisvoorziening waaronder internet, een bureau en een toilet.

Daarnaast wordt de student door uw bedrijf begeleid. Wij verwachten dat er een mentor wordt aangesteld die de student wegwijs maakt in het bedrijf, bijstaat, uitleg geeft en informeert gedurende de volledige stageperiode.

Ook verwachten wij dat u een duidelijke opdrachtomschrijving aan ons bezorgt. Uw bedrijf schrijft een vacature uit waarin wordt uitgelegd wat de activiteiten van uw bedrijf zijn en welke taken de stagiair zal volbrengen gedurende de stageperiode. Wees hierin zo concreet en duidelijk mogelijk zodat de stagiair meteen kan selecteren of de stageplaats bij zijn/haar studierichting en kunnen aansluit. Wij kunnen u hierin bijstaan om de vacature aantrekkelijk en duidelijk te maken. U kan beroep doen op deze diensten tegen een vergoeding.

Ten slotte mag uw bedrijf een stagevergoeding geven aan de student. Dit is geen verplichting, maar wel een aanrader om een geschikte, gemotiveerde en competente student voor uw bedrijf te kunnen selecteren. Hierover kunt u zelf afspraken maken met de student en samen een overeenkomst treffen. Wij stellen geen eisen op en laten deze beslissing over aan uw bedrijf.

Contact

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u ons contacteren. Wij kunnen u alle nodige informatie verschaffen en samen op zoek gaan naar de geschikte stagiair. U kunt ons contacteren op het nummer +597 432-285 of +597 714-4800 en via e-mail: [email protected] Op die manier kunt u onze stagecoördinator Josépha Linger bereiken.