Indien deze huisregels niet worden gerespecteerd heeft de beheerder/verhuurder het recht om de betrokkenen daarop aan te spreken en, indien nodig, naar zijn/haar oordeel (afhankelijk van de aard van de overtreding(en)) de huur met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat er achteraf enige restitutie plaatsvindt.

De huisregels zijn van toepassing op een ieder die in de woning verblijft en hun bezoek.

 • Huisdieren zijn niet toegestaan. Uitzondering hierop is een eventuele hond of kat van de beheerder.
 • In de gehele woning geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan in de tuin.
 • Er mag op geen enkele wijze onnodige hinder of overlast voor de medebewoners en omgeving worden veroorzaakt.
 • Gebruik van audio alsook muziekinstrumenten op het buitenterrein is verboden.
 • Na 21.00 uur is bezoek in de woning NIET toegestaan voor de lokale bevolking.
 • Tussen 21.00 uur en 8.00 uur gaat de nachtrustperiode in en wordt bij verblijf buiten op het terrein slechts met gedempte toon gesproken.
 • Iedereen in de woning is zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van zijn/haar eigen kamer.
 • Logees betalen een vergoeding per nacht. In Tosca betaalt een logee 7,50 EUR/nacht, in Matuaribo 7,50 EUR/nacht en in Gravenberch 10,00 EUR/nacht. Deze vergoeding dient betaald te worden voor de gehele periode van het verblijf. De logee geeft één begin- en einddatum op waarvan de nachten in rekening worden gebracht. Dit totaalbedrag wordt contant ter plekke voldaan bij aanvang van het verblijf.
 • Het is de gedeelde verantwoordelijkheid van alle huurders om zorg te dragen voor het schoonhouden van de tuin, gemeenschappelijke ruimtes, keuken en sanitaire voorzieningen. Denk hierbij aan:
  * het dagelijks bezemen van de woonkamer (en balkon).
  * Schoonhouden van de keuken. Belangrijk: laat geen etensresten in de keuken liggen. Eten opruimen in de koelkast of indien het restafval betreft, dit bij voorkeur in een apart zakje dichtbinden en het samen met het overige afval en vuil deponeren in de daartoe aanwezige afvalbakken.
  * Vuilniszakken goed afsluiten en niet te lang wachten met het vervangen van de zakken om ongedierte in huis te voorkomen!
  * Minimaal 1x per week schoonmaken van de sanitaire voorzieningen.
  Wij gaan er vanuit dat jullie onderling afspraken hierover zullen maken. Jullie kunnen eventueel een rooster opstellen hiervoor.
  Indien beheerder/verhuurder constateert dat de bewoners (ernstig) in gebreke blijven bij het schoonmaken van de woning zal er, op kosten van de bewoners, een schoonmaakster ingehuurd worden. Deze kosten voor de schoonmaak worden direct verrekend met de bewoners of anders ingehouden van de borg!
 • Naaktlopen is niet toegestaan. Dit geldt voor zowel binnen als buiten de woning!
 • Indien er een zwembad aanwezig is, waarbij ook in de huurovereenkomst is overeengekomen dat hier gebruik van gemaakt mag worden, gelden de volgende regels: het is verboden om te eten en drinken in het zwembad, geen glaswerk in het zwembad en badkleding is verplicht in het zwembad.
 • Bij gebruik van geweld, diefstal of een zedendelict wordt de politie ingeschakeld en leidt dit tot directe uitzetting uit de woning zonder enige restitutie. Ook is diefstal, (seksuele) intimidatie/misdrijf of molest van medebewoners en omwonenden NIET toegestaan. Indien er sprake is van één van deze situaties kan/zal de politie worden ingeschakeld en leidt dit tot directe uitzetting uit de woning zonder enige restitutie.
 • Meubilair dat is opgesteld in de accommodatie of de hangmatten in de tuin mogen niet buiten het terrein worden meegenomen. Gebruik voor buiten de aanwezige tuinmeubelen en hangmatten. Ruim de tuinmeubelen op wanneer je het terrein verlaat.
 • Je laat niet onnodig apparatuur aan (bijv. ventilator/airco) of je laptop in het stopcontact zitten wanneer je niet aanwezig bent. Dit i.v.m. besparing op het energieverbruik, tevens loop je daarnaast het risico dat de apparatuur beschadigd zou kunnen raken door plotselinge stroomuitval. Schade als gevolg van plotselinge stroomuitval is niet gedekt door Student Inn, houd hier rekening mee!
 • Airco of ventilators moeten altijd uitgeschakeld worden bij afwezigheid en als je niet in jouw kamer aanwezig bent. Laat je jouw airco of ventilator aanstaan terwijl je afwezig bent, wordt hiervoor een bekeuring aangerekend. Je airco aan laten staan kost je 10,00 EUR per voorval en je ventilator kost je 5,00 EUR per keer.
 • Aan het einde van de huurperiode laat je bij vertrek het geheel achter in dezelfde staat als waarin je het aantrof bij aankomst. Is er iets door jouw toedoen kapot gegaan vervang het dan zelf of meld het alsjeblieft.
 • Er mogen geen gaten in de muur worden geboord om spulletjes op te hangen.
 • Student Inn heeft geen inboedelverzekering en kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of schade aan en van (persoonlijke)eigendommen. Je dient hiervoor zelf een goede reisverzekering, met voldoende dekking, te hebben afgesloten met een eventuele uitbreiding van de dekking op elektronica (zoals laptop, mobiele telefoon en/of fotocamera).
 • Verlies van de sleutel is op eigen kosten en bedraagt 50,00 EUR.
 • Verlies van de simkaart voor de telefoon is op eigen kosten en bedraagt 15,00 EUR.
 • Student Inn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsels opgelopen in en om de woning voor zover er sprake is van onoplettendheid of onachtzaamheid van de huurder. Daarbij in aanmerking genomen dat dit letsel niet is ontstaan door aantoonbaar achterstallig onderhoud aan de woning.
 • M.b.t. de eindschoonmaak van de kamer(s) gelden de volgende uitgangspunten: verzeker jezelf ervan dat je al je persoonlijke eigendommen uit de kamer hebt meegenomen en dat de kast leeg is. Bij vertrek kan je het vieze beddengoed en linnengoed die bij je kamer horen achterlaten. De schoonmaker zal dit wassen en de kamer weer in gereedheid brengen voor de volgende huurder.

Er vindt controle plaats op het naleven van de huisregels!